Om tandblekning - vitare tänder!

Om tandblekning
Tandblekning är en metod för att uppnå estetiska förbättringar på tändernas emalj som har blivit mycket populär under åren. Orsaken till denna behandling är missfärgade tänder. Missfärgningen kan dels vara medfödd, man har helt enkelt olika färg på tänderna från början, dels bero på utifrån kommande substanser, t.ex rökning.

Hur det går till
Till blekningen använder man väteperoxid som tränger in i tanden och oxiderar de ämnen som gett upphov till missfärgningarna. Det finns två olika peroxider som används för blekningar; karbamidperoxid och väteperoxid. Karbamidperoxid (CH6N2O3) är förstadiet till väteperoxid (H2O2) och innehåller alltså två stycken nedbrytningsprocesser, vilket gör att det kräver en mycket högre procenthalt för att få samma effekt som samma procenthalt väteperoxid. Dessa två nedbrytningsprocesser sliter mycket mer på tändernas emalj än om man skulle använda endast väteperoxid som blekningsmedel, då det endast sker en nedbrytningsprocess från väteperoxid -> Vatten + Syre.

Den senare metoden är säkrare än den första och skadar inte tändernas emalj, den är inte heller farlig då väteperoxid bryts ner till de ofarliga ämnena vatten och syre. Väteperoxidmetoden har, då den anses vara säkrare och bättre, flera företag börjat använda på senare tid då den är att föredra.

Olika metoder
Exempel på olika tandblekningsmetoder är blekning med tandskena eller med tandblekningspenna som kan ske hemma, dels en blekning som görs hos tandläkaren. Tandläkare använder ofta starka ljuskällor, exempelvis laser, för att blekningsmedlets verkan ska bli effektivare. Den mest skonsamma och beprövade metoden är blekning i tandskena. Nackdelen med blekning som utförs i en sittning hos tandläkaren är att det blir mer besvär med isningar, eftersom blekmedlet då måste var starkare samt att det blir en uttorkning av tänderna pg.a värmeutvecklingen från lampan man använder. Med klinikblekning får man ett direkt resultat efter utförd blekning, men en del av blekningseffekten är i själva verket en uttorkning av tänderna, så det blir inte så mycket blekt som man först ser.

Att tänka på
Tandblekning bör inte göras om framtänderna har amalgamfyllningar, eftersom tänderna då kan få en grön nyans. Det är endast tandsubstansen som bleks, fyllningar, kronor osv påverkas inte. Rotfyllda tänder bleks inte heller av vanliga metoder, de kan blekas inifrån, genom att ett starkare blekmedel läggs inne i tanden närmast rotfyllningen.

Gällande försäljning av tandblekning (för hemmabruk) i Sverige så har regelverket för detta ändrats 1993 och 2004.

Läs mer på nästa sida om värdefulla tips i samband med köp tandblekning på nätet!

Tener dientes amarillos, decolorados o manchados indica que quizás usted no sea muy cuidadoso en su higiene personal o que no los esté cepillando regularmente. Aquí está la información sobre blanqueamiento dental como blanquear dientes .